Mer att tänka på

Det absolut viktigaste är naturligtvis att ha någonstans att bo men vi har också pratat om att man eventuellt kan tvingas att använda en VPN-tunnel om man flyttar till ett land där poker är förbjudet eller där siten av någon annan anledning bestämt sig för att blockera spelare från det landet. Om man spelar med en VPN så kommer man komma in på siten utan problem men det betyder inte att kommer få en problemfri upplevelse.

En sak som kan hända är att VPN-tunneln disconnectas och att siten får se ens riktiga IP-adress vilket i många fall leder till att kontot blir låst och man måste gå igenom en massa problem för att lösa det. Du kan alltid kontrollera din egen IP-adress på minip.org.

Problemet om kontot blir låst är att man sannolikt behöver skicka in dokument som bekräftar din identitet. Dessa dokument brukar inkludera en elräkning eller liknande där man kan se namn och adress klart och tydligt. Problemet där är att man antingen har en räkning från landet man befinner sig i vilket inte öppnar ditt konto eftersom det är från fel land eller att du måste få tag på en räkning hemifrån där man ser ditt namn på en räkning. Om man nu flyttat utomlands kan det vara svårt att få tag på. Räkningarna får inte vara allt för gamla heller eftersom det skulle kunna antyda att man flyttat efter att man fått den räkningen och det där kan skapa problem. Därför är det alltid smartast att spela på siter som inte har blockat spelare från landet man befinner sig i.

Det finns massor av exempel där spelare fått sina konton låsta av diverse anledningar. Ibland låses kontot upp, ibland inte. I viket fall som helst så har siterna alla rättigheter här och du inga. Se till att alltid följa reglerna efter bästa förmåga för att minimera risken att faktiskt hamna i några problem på siten.